Контакты

+375 (232) 344755
gymnasium-10@mail.gomel.by
ggymnasium10

ул. Волотовская, 9, 246050 Гомель, Беларусь
Открыть контакты

Детский правовой сайт

«POMOGUT.BY»

Информационный ресурс для людей, столкнувшихся с проблемой наркомании.

Республиканский Центр Психологической помощи

БелГУТ

Абитуриент

УО ГГУ имени Ф.Скорины

УО ГГУ имени Ф.Скорины

Факультет иностранных языков

УО ГГУ имени Ф.Скорины

Факультет психологии и педагогики

Второе высшее образование в ГГУ им. Ф. Скорины

Национальный образовательный портал

Гомельский профориентационный портал

Центр творчества детей и молодежи центрального района г.Гомеля

Безопасный маршрут

МО белорусского языка и литературы

Міжнародны дзень роднай мовы

 
Міжнародны дзень роднай мовы

Слова кожнае і кожны сказ бацькоўскі

Змалку трэба моцна бараніць…

Па дарозе доўгай, бруднай, коўзкай

Мовы матчынай запомні карані… 

                                       Пімен Панчанка

   З нагоды Міжнароднага дня роднай мовы 21 лютага настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры былі праведзены ў гімназіі наступныя мерапрыемствы для вучняў:

Віктарына-падарожжа, прысвечаная Году малой Радзімы, “Гомель-ты мая буслянка”

Урок-падарожжа “Ці ведаеш ты сваю мову?”

Урок-прэзентацыя “Беларускае слова на старонках перыядычных выданняў”

Інтэлектуальная гульня-віктарына “Вітаем поры года”

Гульня “Слова пра Беларусь”

Конкурс малюнкаў “Не маўчы па-беларуску”

Конкурс эсэ “Матчына мова”

Конкурс чытальнікаў "Гучы, родная мова!”

Гульня “Юныя эрудыты”

Рэспубліканскі конкурс “Буслік-2019”.


Тэмы па самаадукацыi

 

Тэмы па самаадукацыi настаўнiкаў беларускай мовы i лiтаратуры

дзяржаўнай установы адукацыi

 «Гiмназiя № 10 г. Гомеля»

2018/2019 навучальны год

 

Настаўнiк

Тэмы па самаадукацыi

Тэрмін

Плануемы вынік

1.

Васіленка Наталля Фёдараўна

Арганізацыйна-метадычнае суправаджэнне

даследчай дзейнасці вучняў праз узаемадзеянне  педагогаў гімназіі і цьютараў вышэйшых устаноў адукацыі.

2017-2020

Публікацыі ў выданнях,

выступленне  ў ГІРА, гарадскіх і абласных семінарах.

Абагульненне вопыту.

 

 

2.

Жаўняк Наталля Валер’еўна

Выхаванне грамадзянскай культуры вучняў на аснове працы з тэкстам на ўроках беларускай мовы.

2016-2019

Публікацыі ў выданнях,

выступленне на МА, гарадскіх і абласных семінарах

 

3.

Несцяровіч Сяргей Уладзіміравіч

Арганізацыя пошукавай дзейнасці на ўроках беларускай літаратуры як сродак развіцця даследчай кампетэнцыі вучняў.

2018-2021

Публікацыі ў выданнях,

выступленне на МА, гарадскіх і абласных семінарах

 

4.

Юрчанка Алена Валяр’янаўна

Выкарыстанне арфаграфічных хвілінак на ўроках беларускай мовы як сродак павышэння граматнасці вучняў.

2018-2021

Публікацыі ў выданнях,

выступленне на МА

 

 


ПЛАН РАБОТЫ МЕТАДЫЧНАГА АБ’ЯДНАННЯ НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ

 

 

ПЛАН РАБОТЫ

МЕТАДЫЧНАГА АБ’ЯДНАННЯ

НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ

дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 10 г. Гомеля”

на 2018/2019 навучальны год

 

 

Метадычная тэма гімназіі: Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу да навучання і выхавання

 

МЕТАДЫЧНАЯ ТЭМА: Рэалізацыя сучасных падыходаў да навучання  беларускай мове і  літаратуры ва ўмовах агульнай сярэдняй адукацыі”

         МЭТА: удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўніка пры арганізацыі адукацыйнага працэсу па засваенні новага зместу вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура”

Задачы: удасканаленне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Беларуская літаратура» з улікам рэкамендацый па выніках маніторынгу якасці адукацыі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2018/2019 навучальным годзе;

абагульненне і распаўсюджванне эфектыўнага педагагічнага вопыту выкладання вучэбных прадметаў «Беларуская мова», «Беларуская літаратура» на базавым і павышаным узроўнях вывучэння ва ўмовах профільнага навучання;

забеспячэнне сістэмнай дапрофільнай падрыхтоўкі вучняў на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў выкладанні вучэбных прадметаў;

метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў і іх паспяховай атэстацыі.

удасканаленне работы на ўроках і факультатыўных занятках з адоранымі навучэнцамі, павышэнне якасці работы педагогаў па развіццю індывідуальных уменняў вучняў  у межах праграмы "Адораныя дзеці";

увядзенне разнастайных форм пазакласнай дзейнасці вучняў як сродак паглыблення ix ведаў, удасканаленне ix моўнай культуры, пашырыць краязнаўчую работу, скіраваную на спасціжэнне культурна-гістарычнай спадчыны народа;

павышэнне ўзроўеню падрыхтоўкі да выпускных экзаменаў i ЦТ шляхам шырокага выкарыстання навучальных тэстаў, арганізацыі пазабюджэтнай дзейнасці; аказанне платных паслуг як рэзерв задавальнення адукацыйных запытаў вучняў.


ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ Тыдня педагагічнага майстэрства настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры “У нас хапаеслоў такіх...”

СПРАВАЗДАЧА АБ ПРАВЕДЗЕНАЙ РАБОЦЕ МЕТАДЫЧНАГА АБ’ЯДНАННЯ НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ ў 2017/2018 навучальным годзе  

 

У 2018/2019 н.г. гімназія працуе над тэмай «Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу да навучання і выхавання».

У 2018/2019 н.г. МА настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры працуе над тэмай «Рэалізацыя сучасных падыходаў да навучання  беларускай мове і  літаратуры ва ўмовах агульнай сярэдняй адукацыі».

 

МЭТА: удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўніка пры арганізацыі адукацыйнага працэсу па засваенні новага зместу вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура».

 

ЗАДАЧЫ:

~аказаць метадычную дапамогу педагогам у рэалізацыі новых нарматыўных дакументаў і ажыццяўляць кантролю за іх эфектыўнай рэалізацыяй;

 ~удасканаліць эфектыўнасць урока беларускай мовы i літаратуры шляхам уводзін у навучальны працэс педагагічных тэхналогій, у тым ліку інфармацыйных;

~ удасканаліць работу на ўроках і факультатыўных занятках з адоранымі навучэнцамі, павышаць якасці работы педагогаў па развіццю індывідуальных уменняў вучняў  у межах праграмы "Адораныя дзеці";

~ рабіць разнастайнай пазакласную дзейнасць вучняў як сродак паглыблення ix ведаў, удасканаленне ix моўнай культуры, пашырыць краязнаўчую работу, скіраваную на спасціжэнне культурна-гістарычнай спадчыны народа;

~ павышаць узровень падрыхтоўкі да выпускных экзаменаў i ЦТ шляхам шырокага выкарыстання навучальных тэстаў, арганізацыі пазабюджэтнай дзейнасці; аказанне платных паслуг як рэзерв задавальнення адукацыйных запытаў вучняў.

 

 1. Тэматыка паседжанняў МАў 2018/2019н.г.:

Тэма

1

 Веданне навукова-метадычнага забеспячэння вучэбнага  працэсу як адзін з асноўных складальнікаў прафесійнай кампетэнтнасці педагога».”Адметнасці арганізацыі вучэбнай дзейнасці вучняў  па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура

2

 Фарміраванне метапрадметных кампетэнцый вучняў праз выкарыстанне міжпрадметных сувязей у працэсе навучання вучэбным прадметам «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»

3

 Фарміраванне ў вучняў сацыяльных і асобасна значымых якасцей сродкамі вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура».

4

Выхаваўчы патэнцыял вучэбных заняткаў па беларускай мове і літаратуры.

5

Аналіз метадычнай работы за 2018/2019г. Поспехі, цяжкасці, творчыя знаходкі вынікі метадычнай работы.

 

Тэматыка паседжанняў МА актуальная, бо яна садзейнічала стварэнню ўмоў для фарміравання ў настаўнікаў матывацыі да прафесійнага росту, павышэнню кваліфікацыі настаўнікаў, удасканалення правядзення розных відаў заняткаў, выкарыстання ў педагагічнай практыцы даследчых і інавацыйных падыходаў.

Вучэбна-метадычная работа  прадстаўлена наступным чынам:

 1. «Веданне нарматыўнага прававога забеспячэння адукацыйнага працэсу як адзін з асноўных складальнікаў прафесійнай кампетэнтнасці педагога». Арганізацыя адукацыйнага працэсу па засваенні новага зместу вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» і «Кодэкса аб адукацыі», планаванне педагагічнай дзейнасці з улікам новых патрабаванняў.
 2. Арганізацыя і правядзенне адкрытых урокаў для студэнтаў і выкладчыкаў ГДУ імя Ф. Скарыны ў межах удзелу ў праграме «Лінгваэтнакультуралагічны кампанент навучання беларускай мове і выхавання моўнай асобы грамадзяніна Рэспублікі Беларусь»:
 3. Наведванне семінараў і метадычных нарад: Жаўняк Н.В. (Ірынінская гімназія) «Веданне навукова-метадычнага забеспячэння вучэбнага працэсу як адзін з асноўных складальнікаў прафесійнай кампетэнтнасці педагога». «Адметнасці арганізацыі вучэбнай дзейнасці вучняў  па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура», Жаўняк Н.В. (гімназія №36) «Асаблівасці правядзенне выніковай атэстацыі вучняў».

Правядзенне семінараў, кансультацый, метадычных майстэрняў.

Практыкум «Эфектыўныя прыёмы і формы работы па фарміраванні моўнай, маўленчай і лінгвакультуралагічнай кампетэнцый вучняў пры вывучэнні беларускай мовы». Васіленка Н.Ф. ГАІРА.

Практыкум «Фарміраванне камунікатыўных, культуралагічных, чытацкіх кампетэнцый пры вывучэнні беларускай мовы». Юрчанка А.В. ГАІРА.

Практыкум «Арганізацыя пазаўрочнай дзейнасці па прадмеце як фактар развіцця творчага патэнцыялу, фарміраванне матывацыі і павышэння якасці навучання беларускай мове і літаратуры». Несцяровіч С.У. ГАІРА.

 

 1. Удасканаленне работы з таленавітымі дзецьмі: складзены індывідуальныя планы работы, настаўнікам С. У. Несцяровічам, Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В. праведзены заняткі з адоранымі вучнямі па падрыхтоўцы да ІІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды (на базе БСГ № 36). Жаўняк Н.В. з’яўлялася кіраўніком гарадской каманды ў час правядзення ІІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды.
 2. Работа ў складзе журы ІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды (Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В.) Работа ў  складзе журы ІІ этапу абласной алімпіяды ( Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В.). Юрчанка А.В. з’яўлялася старшынёй журы ІІ этапу абласной алімпіяды.
 3. Правядзенне дыягнастычнага тэсціравання ў 5 - 10кл.
 1. Ажыццяўленне ўзаемаправеркі сшыткаў і ўзаеманаведванне ўрокаў.
 2. Работа са студэнтамі-практыкантамі.
 3. Падрыхтоўка матэрыялаў для інфармацыйнага стэнда гімназіі. Падрыхтоўка матэрыялаў да Тыдня беларускай мовы і літаратуры . Падрыхтоўка матэрыялаў да Дня роднай мовы.
 4. Карэкцыйная работа са слабымі вучнямі (згодна з планам).

Была створана метадычная капілка з вопыту работы настаўнікаў гімназіі. Кожны настаўнік, які хоча дасягнуць высокіх паказчыкаў пры вывучэнні свайго прадмета, заўжды знаходзіцца ў стане творчага пошуку, менавіта творчы падыход з’яўляецца асноваю педагагічнага майстэрства. 

У сваёй педагагічнай дзейнасці настаўнікі выкарыстоўваюць увесь свой вопыт, каб ствараць на ўроку ўмовы для праяўлення і задавальнення пазнаваўчых і камунікатыўных патрэб вучняў. Менавіта гэтыя патрэбы з’яўляюцца штуршком для ўзнікнення матываў дзейнасці. Значыць, настаўнікі павінны арыентавацца на патрэбы вучняў, выкліканыя запатрабаваннямі часу. А ў  наш час дастаткова востра адчуваецца патрэба  сучаснага грамадства ў выпускніках школы, накіраваных на самаразвіццё і самарэалізацыю, якія ўмеюць аперыраваць атрыманымі ведамі, якія валодаюць развітымі пазнавальнымі запатрабаваннямі, уменнем арыентавацца ў сучасным інфармацыйным асяроддзі, прадуктыўна працаваць, эфектыўна супрацоўнічаць, адэкватна ацэньваць сябе і свае дасягненні, а таксама выпускніках, гатовых да самастойнага жыццёвага выбару,таму неабходна ўвесь час настаўнікам займацца ўдасканаленнем сваёй прафесійнай дзейнасці.

Трэба адзначыць высокі ўзровень па абагульненні вопыту па арганізацыі літаратурных дыктовак для 6 класаў, 8-9 класаў (Несцяровіч С.У.), былі распрацаваны літаратурныя дыктоўкі па творчасці Я.Купалы, Я. Коласа, В.Быкава,У.Караткевіча. Гэты матэрыял Несцяровіча С.У.  публікуе ў прадметных часопісах, што дазволіць  падзяліцца багатымі распрацоўкамі з настаўнікамі горада і краіны. Настаўнік вялікую ўвагу надае сучаснай беларускай літаратуры, рыхтуецца матэрыял па творчасці сучасных беларускіх паэтаў.

Была створана капілка заданняў і практыкаванняў для тэматычнага кантролю 6-7 класаў, надавалася ўвага такім часцінам мовы, як «Дзеяслоў», «Дзеепрыметнік», «Дзеепрыслоўе»  вядзецца падрыхтоўка заданняў і практыкаванняў для вучняў 10-11 класаў (Жаўняк Н.В.).

Былі распрацаваны заданні і практыкаванні для вучняў 5-7 класаў, якія спрыялі развіццю арфаграфічнай пільнасці на ўроках беларускай мовы (Юрчанка А.В.). Цікавы выхаваўчы матэрыял па здароўезберагальных тэхналогіях выкарыстаў настаўнік пры падрыхтоўцы ўрокаў. Былі падрыхтаваны планы-канспекты ўрокаў па творчасці К.Чорнага, А.Васілевіч, якія апублікаваны ў прадметных часопісах (Юрчанка А.В.).Таксама была распрацавана настаўнікам капілка вусных выказванняў, якія дазволілі паказаць высокі ўзровень падрыхтаванасці вучняў на розных этапах алімпіяды, конкурсах. (Юрчанка А.В.) Была распрацавана настаўнікам капілка алімпіядных заданняў для вучняў 5-6 класаў,7-8 класаў,9-11 класаў, што дазволіла паказаць высокі ўзровень падрыхтаванасці вучняў(Юрчанка А.В.) Таксама вядзецца падрухтоўка матэрыялаў па падрыхтоўцы да ЦТ(“Арфаграфія”,”Марфалогія”,”Лексіка і фразеалогія”, “Словаўтварэнне”).


Тыдзень педагагічнага майстэрства

 
12 марта 2018 г.
Тыдзень педагагічнага майстэрства

Тыдзень педагагічнага майстэрства настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры – гэта заўсёды свята, свята роднай мовы, далучэнне да таямніц роднай культуры і гісторыі. З 19 лютага праходзіў Тыдзень педагагічнага майстэрства настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ”У нас хапае слоў такіх…”,прысвечаны Дню роднай мовы. Ранішняе віншаванне 21 лютага стварала святочны настрой, давала магчымасць пазнаёміцца з музычнымі творамі як сучасных беларускіх музыкантаў на словы беларускіх паэтаў, так і класікаў.

Настаўнікамі праводзіліся конкурсы чытальнікаў, дзе вучні змаглі прадэманстраваць свае чытацкія здольнасці, маглі яшчэ раз далучыцца да глыбінь беларускай паэзіі, яе багацця.

Вучні 11 класаў вандравалі па сцяжынах Ф. Скарыны у час віктарыны”Скарына – наш герой.”

Пазакласнае мерапрыемства “Падарожжа ў родную мову” дазволіла далучыцца да лексічнага багацця роднай мовы, прайсці па краінах Арфаграфіі,  Словаўтварэння, пераплысці мора Марфалогіі…

Гістарычная гульня-віктарына “Беларусь і беларусы” дазволіла вучням 9 класа ўспомніць славутыя імёны Беларусі,славутыя мясціны роднага краю, павандраваць па славутых кутках Радзімы, усвядоміць значнасць гісторыі і культуры Беларусі.


Дзень роднай мовы ў гімназіі

 
Дзень роднай мовы ў гімназіі

Там звіняць неўміручыя песні на поўныя грудзі,

Там спрадвеку гучыць мая мова, булатны клінок.

Тая гордая мова, якую й тады не забудзем,

Калі сонца з зямлёю ў апошні заглыбяцца змрок.

 

                                              Уладзімір Караткевіч  

“Дала мне маці гэту мову...”

Дзень роднай мовы асаблівы для кожнай нацыі, кожнага народа, бо няма народа без мовы, няма мовы без яго носьбіта. 21 лютага ЮНЕСКА абвясціла Міжнародным днём роднай мовы, каб папярэдзіць знікненне асобных гаворак свету і захаваць моўную разнастайнасць.

У гімназіі №10 г. Гомеля адзначаць гэты дзень стала добрай традыцыяй. Настаўнікам беларускай мовы і літаратуры трэба давесці да вучняў значнасць такога свята, дапамагчы ўсвядоміць думку аб неабходнасці клапаціцца пра бытаванне роднай мовы. У святой справе адраджэння беларускай нацыянальнай культуры і мовы настаўнікі абапіраюцца на лепшыя гімназічныя традыцыі: святкаванне Каляд з ваджэннем казы, свята Гукання вясны, сустрэчы з майстрамі беларускага слова – паэтамі і празаікамі, конкурсы чытальнікаў, удзел у навукова-даследчых канферэнцыях і інш.

Сёлета 21 лютага з раніцы ў гімназіі гучалі песні беларускіх выканаўцаў, гімназісты пры ўваходзе дарылі арыгінальныя паштоўкі са слоўнічкамі “Не маўчы па-беларуску”. Прыемна было пачуць беларускае слова на перапынках ад калег-настаўнікаў і вучняў. Добра выглядалі з густам аформленыя  інфармацыйныя стэнды. На свята матчынай мовы праведзены шэраг мерапрыемстваў: віктарына-падарожжа “Скарына – сейбіт асветы”, акцыя “Гадуем беларусаў” з караоке па-беларуску, дэманстрацыя мультфільмаў на беларускай мове для пачатковых класаў, гульня-віктарына “Кніга – гэта цэлы свет” і батлейкавае прадстаўленне “Цар Ірад”.


Графік узаеманаведвання ўрокаў (2017/2018 н. г.)

 

 

Графік узаеманаведвання ўрокаў

настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры (2017/2018 н. г.)

 

 Мэта: кантроль якасці правядзення ўрокаў

 

 

Дзень на тыдні

Панядзелак

Аўторак

Серада

Чацвер

Пятніца

Настаўнік, які  наведвае ўрок калегі

Настаўнік, які праводзіць урок

Настаўнік, які праводзіць урок

Настаўнік, які праводзіць урок

Настаўнік, які праводзіць урок

Настаўнік, які праводзіць урок

Жаўняк Н.Ф.

Несцяровіч С. У. 3урок, к. 1-11;

 

Васіленка Н.Ф.,

5 урок, к. 1-11

Юрчанка А.В.,

7урок, к. 1-1

 

 

 

Юрчанка А.В.

Жаўняк Н. В., 5 урок, к. 1-2

Васіленка Н.Ф.,

6 урок, к. 1-11

 

Несцяровіч С. У. 2 урок, к. 1-11;

 

 

Васіленка Н.Ф.

Несцяровіч С. У.

2 урок, к. 1-11;

 

Жаўняк Н.В

 3 урок, к. 1-2

 

Юрчанка А.В.,

2 урок, к. 1-1

Несцяровіч С.У.

 

Васіленка Н.Ф.,

5 урок, к. 1-11

Жаўняк Н. В.,

5урок, к. 1-2

 

 

Юрчанка А.В.,

3 урок, к. 1-1


Тэмы па самаадукацыi настаўнiкаў беларускай мовы i лiтаратуры дзяржаўнай установы адукацыi

 

Тэмы па самаадукацыi настаўнiкаў беларускай мовы i лiтаратуры

дзяржаўнай установы адукацыi

 «Гiмназiя № 10 г. Гомеля»

2016/2017 навучальны год

 

Настаўнiк

Тэмы па самаадукацыi

Тэрмін

Плануемы вынік

1.

Васіленка Наталля Фёдараўна

Арганізацыйна-педагагічныя асновы  падрыхтоўкі вучняў да інтэлектуальных конкурсаў па беларускай мове і літаратуры як умова развіцця іх творчага патэнцыялу.

2014-2017

Публікацыі ў выданнях,

выступленне  ў ГІРА, гарадскіх і абласных семінарах.

Абагульненне вопыту.

 

 

2.

Жаўняк Наталля Валер’еўна

Выхаванне грамадзянскай культуры вучняў на аснове працы з тэкстам на ўроках беларускай мовы.

2016-2019

Публікацыі ў выданнях,

выступленне на МА, гарадскіх і абласных семінарах

 

3.

Несцяровіч Сяргей Уладзіміравіч

Выкарыстанне тэставых заданняў на ўроках беларускай літаратуры як сродак  развіцця  здольнасцей вучняў.

2015-2018

Публікацыі ў выданнях,

выступленне на МА, гарадскіх і абласных семінарах

 

4.

Юрчанка Алена Валяр’янаўна

Новыя падыходы да развіцця арфаграфічнай пільнасці на ўроках беларускай мовы.

2015-2018

Публікацыі ў выданнях,

выступленне на МА

 


ПЛАН РАБОТЫ МЕТАДЫЧНАГА АБ’ЯДНАННЯ НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ

МЕТАДЫЧНАГА АБ’ЯДНАННЯ

НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ

дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 10 г. Гомеля”

на 2017/2018 навучальны год

 

Метадычная тэма гімназіі: «Удасканаленне прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры»

 

МЕТАДЫЧНАЯ ТЭМА: «Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу праз выкарыстанне эфектыўных метадаў і прыёмаў выкладання вучэбных прадметаў «Беларуская мова», «Беларуская літаратура»

         МЭТА: удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўніка пры арганізацыі адукацыйнага працэсу па засваенні новага зместу вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура”

Задачы: удасканаленне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Беларуская літаратура» з улікам рэкамендацый па выніках маніторынгу якасці адукацыі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2017/2018 навучальным годзе;

абагульненне і распаўсюджванне эфектыўнага педагагічнага вопыту выкладання вучэбных прадметаў «Беларуская мова», «Беларуская літаратура» на базавым і павышаным узроўнях вывучэння ва ўмовах профільнага навучання;

забеспячэнне сістэмнай дапрофільнай падрыхтоўкі вучняў на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў выкладанні вучэбных прадметаў;

метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў і іх паспяховай атэстацыі.

удасканаленне работы на ўроках і факультатыўных занятках з адоранымі навучэнцамі, павышэнне якасці работы педагогаў па развіццю індывідуальных уменняў вучняў  у межах праграмы "Адораныя дзеці";


21 лютага -Дзень роднай мовы

ПЛАН тыдня беларускай мовы і літаратуры “Надышлі Калядкі”

Тыдзень беларускай мовы і літаратуры “Надышлі Калядкі”

 
Тыдзень беларускай мовы і літаратуры “Надышлі Калядкі”

   З 13 па 19 студзеня ў гімназіі №10 праходзіў Тыдзень метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай філалогіі “Ой, Калядачкі…”

    Каляды – даўняе народнае свята нашых дзядоў і бабуль, падчас якога вадзілі казу, каб урадзіў добры ўраджай,  мядзведзя, каб былі ў сям’і ўсе здаровы, спявалі  шчадроўкі. Лічылася, як правядзеш калядны вечар, такім будзе ўвесь год. Таму рыхтавалі багатую вячэру – «шчодрую куццю».

    На базе нашай установы адукацыі 13.01.2016 прайшло тэатралізаванае свята «Го-го , Каза…», у якім прынялі ўдзел  вучні  6-11 класаў. Калядоўшчыкі выконвалі песні, танцавалі, расказвалі розныя жарты. Галоўнымі дзеючымі асобамі сталі Дзед , Баба,  Каза і калядоўшчыкі Мерапрыемства спадабалася не толькі дзецям, але і дарослым, якія з цікавасцю назіралі за калядоўшчыкамі. Самыя маленькія  былі вельмі ўражаны галоўнай гераіняй – Казой, якая нечакана ў самы разгар свята ўпала.

    Гледачы пачаставалі калядоўшчыкаў цукеркамі, пернікамі, а «каб каза ўстала», далі нават сала. Усім было весела і цікава.

    Мы яшчэ раз дакрануліся да маленькай часцінкі нашай невычэрпнай крыніцы – фальклору. Беражліва захоўвайце нашу спадчыну, наша роднае слова, бо «хто забыў сваіх продкаў –  сябе губляе, хто забыў сваю мову – усё згубіў»!


“Калядны калейдаскоп”

 
“Калядны калейдаскоп”

     13 студзеня ў гімназіі было адзначана ранішнім віншаваннем” Ой, Калядачкі…”  Увазе гімназістаў было прапанавана тэатралізаванае прадстаўленне “ Го,го,го, Каза…” Вучняў віталі Дзед, Баба, Каза, Павадыр, Зорканоша, калядоўшчыкі. У займальнай форме гімназісты далучыліся да гістарычнага мінулага беларусаў, традыцый беларускага народа.     

     Літаратурна-музычнае падарожжа “Калядны калейдаскоп” у гульнёвай форме выяўляла веды вучняў пра калядныя святы , давала магчымасць праявіць творчыя здольнасці

    14 студзеня 2016 года гімназіі №10 адбылося мерапрыемства «Калядны калейдаскоп” у рамках правядзення тыдня вывучэння традыцый і звычаяў беларускага народа. Удзельнікамі мерапрыемства былі вучні 6 классаў.

      Выхаванне павагі і любві да роднай мовы, да этнаграфічнай спадчыны беларускага народа, развіццё творчых здольнасцей вучняў і было мэтай мерапрыемства. Лепшыя ўдзельнікі былі ўзнагароджаны дыпломамі і салодкімі прызамі.

      Педагогам і вучням-удзельнікам слаўна ўдалося перадаць каларыт беларускіх традыцый, прынесці святочны настрой, станоўчыя эмоцыі.


Тыдзень "Калядная казка

 
Тыдзень "Калядная казка

Тыдзень "Калядная казка


МО Гимназии №10

Метадычная тэма
З вопыту работы настаўнiка
Вучням
Пазакласная работа
Адкрытыя ўрокі і мерапрыемствы

Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

Выборы 2020

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

2020 - ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Лето на пользу - 2020

Добрые дороги Гомельщины

Интерактивный путеводитель по системе проф. образования в РБ

Электронный дневник

Мы изучаем китайский

Беларусь библиотечная

Беларусь Библиотечная

Единый белорусский веб-портал по ВИЧ/СПИДу

Белорусская республиканская пионерская организация

БЕЛГОССТРАХ

Портал Президента Республики Беларусь

Гомельский облисполком

Гомельский городской исполнительный комитет

Введите заголовок

Могилевский институт МВД Республики Беларусь

МГПУ им. И.П.Шамякина

ГОТОВИМ ПЕДАГОГОВ - СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ