Контакты

+375 (232) 344755
gymnasium-10@mail.gomel.by

ул. Волотовская, 9, 246050 Гомель, Беларусь
Открыть контакты

Детский правовой сайт

«POMOGUT.BY»

Информационный ресурс для людей, столкнувшихся с проблемой наркомании.

Республиканский Центр Психологической помощи

БелГУТ

Абитуриент

УО ГГУ имени Ф.Скорины

УО ГГУ имени Ф.Скорины

Факультет иностранных языков

УО ГГУ имени Ф.Скорины

Факультет психологии и педагогики

Второе высшее образование в ГГУ им. Ф. Скорины

Национальный образовательный портал

Гомельский профориентационный портал

Центр творчества детей и молодежи центрального района г.Гомеля

Безопасный маршрут

МО белорусского языка и литературы

Міжнародны дзень роднай мовы

 
Міжнародны дзень роднай мовы

Слова кожнае і кожны сказ бацькоўскі

Змалку трэба моцна бараніць…

Па дарозе доўгай, бруднай, коўзкай

Мовы матчынай запомні карані… 

                                       Пімен Панчанка

   З нагоды Міжнароднага дня роднай мовы 21 лютага настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры былі праведзены ў гімназіі наступныя мерапрыемствы для вучняў:

Віктарына-падарожжа, прысвечаная Году малой Радзімы, “Гомель-ты мая буслянка”

Урок-падарожжа “Ці ведаеш ты сваю мову?”

Урок-прэзентацыя “Беларускае слова на старонках перыядычных выданняў”

Інтэлектуальная гульня-віктарына “Вітаем поры года”

Гульня “Слова пра Беларусь”

Конкурс малюнкаў “Не маўчы па-беларуску”

Конкурс эсэ “Матчына мова”

Конкурс чытальнікаў "Гучы, родная мова!”

Гульня “Юныя эрудыты”

Рэспубліканскі конкурс “Буслік-2019”.


ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ Тыдня педагагічнага майстэрства настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

АНАЛІЗ  ПРАВЕДЗЕНАЙ РАБОТЫ МЕТАДЫЧНЫМ АБ’ЯДНАННЕМ НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ ў 2020/2021 навучальным годзе

 

 

У 2020/2021 н.г. гімназія працавла над тэмай “Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў у галіне арганізацыі вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці вучняў”.

У 2020/2021 н.г. МА настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры працавла над тэмай “Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў у галіне арганізацыі вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці вучняў”.

 

МЭТА: удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўніка пры арганізацыі адукацыйнага працэсу па засваенні новага зместу вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура».

 

Задачы дзейнасці метадычнага аб’яднання на 2020/2021 навучальны год

 

  Удасканаленне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах «Белар актуалізацыя і паглыбленне ведаў ведаў настаўнікаў аб сучасных падыходах і спосабах арганізацыі самастойнай і калектыўнай вуяэбна-пазнаваўчай дзейнасці вучняў, удасканаленне методыкі выкладання вучэбных  прадметаў, авалоданне здароўезберагаючымі адукацыйнымі тэхналогіямі;

актуалізацыя і паглыбленне ведаў ведаў настаўнікаў аб сучасных падыходах і спосабах арганізацыі самастойнай і калектыўнай вуяэбна-пазнаваўчай дзейнасці вучняў, удасканаленне методыкі выкладання вучэбных  прадметаў, авалоданне здароўезберагаючымі адукацыйнымі тэхналогіямі;

засваенне настаўнікамі спосабаў арганізацыі навучання з шырокім выкарыстаннем сродкаў камунікацыі, ан-лайн узаемадзеяння, дыстанцыйнага навучання, адукацыйных Інтэрнет-рэсурсаў;

метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў і іх паспяховай атэстацыі;

увядзенне разнастайных форм пазакласнай дзейнасці вучняў як сродак паглыблення ix ведаў, удасканаленне ix моўнай культуры, пашырыць краязнаўчую работу, скіраваную на спасціжэнне культурна-гістарычнай спадчыны народа;

павышэнне ўзроўню падрыхтоўкі да выпускных экзаменаў i ЦТ шляхам шырокага выкарыстання навучальных тэстаў, арганізацыі пазабюджэтнай дзейнасці; аказанне платных паслуг як рэзерв задавальнення адукацыйных запытаў вучняў.

 1. Тэматыка паседжанняў МА ў 2020/2021 н.г.:

Тэма

1

Веданне навукова-метадычнага забеспячэння вучэбнага  працэсу як адзін з асноўных складальнікаў прафесійнай кампетэнтнасці педагога”.”Асаблівасці арганізацыі вучэбнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура”.

Магчымасці вучэбных дапаможнікаў  па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура”па арганізацыі вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці вучняў.

Развіццё чытацкай пісьменнасці вучняў у святле міжнароднай праграмы па ацэнцы адукацыйных дасягненняў вучняў і рэкамендацыі па выніках рзспубліканскага маніторынгу якасці адукацыі.

2

 Асаблівасці работы з высокаматываванымі вучнямі пры вывучэнні беларускай мовы і літаратуры.

3

Сучасныя падыходы да арганізацыі вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці вучняў   па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура”.

4

Рэалізацыя ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей як умова актывізацыі вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці вучняў   па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура”.

5

Вучэбна-пазнаваўчая дзейнасці вучняў і фарміраванне іх метапрадметных, прадметных і асобасных кампетэнцый у аспекце вывучэння вучэбных прадметаў “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура”.    

 

Тэматыка паседжанняў МА актуальная, бо яна садзейнічала стварэнню ўмоў для фарміравання ў настаўнікаў матывацыі да прафесійнага росту, павышэнню кваліфікацыі настаўнікаў, удасканалення правядзення розных відаў заняткаў, выкарыстання ў педагагічнай практыцы даследчых і інавацыйных падыходаў.

Вучэбна-метадычная работа  прадстаўлена наступным чынам:

 1. Веданне навукова-метадычнага забеспячэння вучэбнага працэсу як адзін з асноўных складальнікаў прафесійнай кампетэнтнасці педагога. Адметнасці арганізацыі вучэбнай дзейнасці вучняў  па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура” і «Кодэкса аб адукацыі», планаванне педагагічнай дзейнасці з улікам новых патрабаванняў.
 2. Арганізацыя і правядзенне адкрытых урокаў для студэнтаў і выкладчыкаў ГДУ імя Ф. Скарыны ў межах удзелу ў праграме «Лінгваэтнакультуралагічны кампанент навучання беларускай мове і выхавання моўнай асобы грамадзяніна Рэспублікі Беларусь».
 3. 3. Наведванне семінараў і метадычных нарад: Жаўняк Н.В.  ( гімназія №14) «Веданне навукова-метадычнага забеспячэння вучэбнага  працэсу як адзін з асноўных складальнікаў прафесійнай кампетэнтнасці педагога”. “Асаблівасці арганізацыі вучэбнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе”.

4.Развіццё чытацкай пісьменнасці вучняў у святле міжнароднай праграмы па ацэнцы адукацыйных дасягненняў вучняў і рэкамендацыі па выніках рэспубліканскага маніторынгу якасці адукацыі.              

5.Правядзенне семінараў, кансультацый, метадычных майстэрняў.

На базе ГАІРА  ў снежні быў праведзены практыкум “Асноўныя падыходы да арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўмовах абнаўлення зместу адукацыі”.

У лютым быў праведзены практыкум «Эфектыўныя прыёмы і формы работы па падрыхтоўцы вучняў да алімпіяд і конкурсаў”. Жаўняк Н. В. ГАІРА.

Прымалі ўдзел у навукова-метадычнай канферэнцыі ”Сучасная адукацыя:  пераемнасць адукацыйнай сістэмы “Школа- універсітэт-прадпрыемства”. ГДУ, люты 2021. Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В., Васіленка Н.Ф.

У сакавіку прымалі ўдзел у анлайн вебінарах, прапанаваных АПА: «Метады арганізацыі інтэрактыўных анлайн заняткаў». Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В., Васіленка Н.Ф. АПА.

Акрамя таго ўдасканальваецца работа з адоранымі дзецьмі.

 1. Складзены індывідуальныя планы работы.
 2. Супрацоўніцтва з выкладчыкамі ГДУ ў час падрыхтоўкі вучняў да ІV этапа рэспубліканскай алімпіяды. (Юрчанка А.В.)
 3. Супрацоўніцтва з выкладчыкам ГДУ Кастрыцай А.М. у час падрыхтоўкі вучняў да ІV этапа рэспубліканскай алімпіяды (комплексная работа). (Юрчанка А.В.)
 4. Настаўнікам Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В. праведзены заняткі з адоранымі вучнямі па падрыхтоўцы да III этапа рэспубліканскай алімпіяды (на базе школы №32).

Работа ў  складзе журы ІІ этапа рэспубліканскай алімпіяды (Жаўняк Н.В.) Работа ў  складзе журы ІІ этапа абласной алімпіяды (Жаўняк Н.В.)

Работа ў  складзе журы  абласнога конкурсу ”Ведай родную мову”  (Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В.) Жаўняк Н.В. з’яўлялася кіраўніком  каманды г.Гомеля ў час правядзення ІII этапа рэспубліканскай алімпіяды.

Жаўняк Н.В. з’яўляецца членам экспертнай камісіі па падрыхтоўцы модуляў.

5.Правядзенне дыягнастычнага тэсціравання ў 5 – 10 кл.

 1. Правядзенне зрэз-тэстаў у 11 класах.
 2. Ажыццяўленне ўзаемаправеркі сшыткаў і ўзаеманаведванне ўрокаў.
 3. Работа са студэнтамі-практыкантамі.
 4. Падрыхтоўка матэрыялаў для інфармацыйнага стэнда гімназіі. Падрыхтоўка матэрыялаў да Тыдня беларускай мовы і літаратуры. Падрыхтоўка матэрыялаў да Дня роднай мовы.
 5. Карэкцыйная работа са слабымі вучнямі (згодна з планам).

Адораныя дзеці маюць  схільнасцей і асаблівасцей, задача настаўніка – дапамагчы адораным і таленавітым дзецям выявіць свае здольнасці, рэалізаваць творчы патэнцыял. На кожным уроку настаўнікі імкнуцца актывізаваць пазнавльную дзейнасць вучняў: індывідуальная і дыфірынцыраваная накіраванасць вучэбнага працэсу, групавая і самастойная работа, выкарыстанне міжпрадметнага падыходу, заданні творчага характару, праектная дзейнасць.

Работа настаўнікаў па самаадукацыі, якая ўключае ў сябе вывучэнне літаратуры па тэме, праектаванне асабістай дзейнасці, распрацоўка праграмна-метадычнага забеспячэння вучэбнага працэсу і самааналіз работы па тэме.

У сваёй педагагічнай дзейнасці настаўнікі выкарыстоўваюць увесь свой вопыт, каб ствараць на ўроку ўмовы для праяўлення і задавальнення пазнаваўчых і камунікатыўных патрэб вучняў.

 Была створана метадычная капілка з вопыту работы настаўнікаў гімназіі. Настаўнікі заўжды знаходзяцца ў стане творчага пошуку, менавіта творчы

Юрчанка А.В. распрацавала  капілку алімпіядных заданняў для вучняў 5-6 класаў, 7-8 класаў, 9-11 класаў, што дазволіла паказаць высокі ўзровень падрыхтаванасці вучняў, яе вучаніцы Казленка У. і Дашкевіч А. сталі пераможцамі III этапа рэспубліканскай алімпіяды, а Казленка У. стала пераможцам IV этапа рэспубліканскай алімпіяды.

Працягваецца праца па распрацоўцы заданняў і практыкаванняў для вучняў 5-8 класаў, якія спрыялі развіццю арфаграфічнай пільнасці на ўроках беларускай мовы (Юрчанка А.В.).

Былі распрацаваны літаратурныя дыктоўкі. Гэты матэрыял Несцяровіч С.У.  публікуе ў прадметных часопісах, што дазваляе  падзяліцца багатымі распрацоўкамі з настаўнікамі горада і краіны. Настаўнік вялікую ўвагу надае сучаснай беларускай літаратуры, рыхтуецца матэрыял па творчасці сучасных беларускіх паэтаў.

          Трэба адзначыць высокі ўзровень па абагульненні вопыту па арганізацыі літаратурных дыктовак для 6 класаў, 10 класаў (Несцяровіч С.У.). Настаўнік падрыхтаваў сістэму ўрокаў па творчасці беларускіх пісьменнікаў, пачынаючы з пятага класа, калі вучні толькі пачынаюць знаёміцца з творчасцю мастакоў слова.  Несцяровіч С.У. пачаў распрацоўку ўрокаў для дадатковага чытання (І.Пташнікаў.  Апавяданне “Арчыбал”).   Матэрыялы да правядзення ўрокаў беларускай літаратуры (А. Жук .Урывак “Стары бабёр”) былі высока ацэнены рэдакцыяй часопіса”Беларуская мова і літаратура” .

Створана капілка заданняў і практыкаванняў для тэматычнага кантролю 6-7 класаў, надавалася ўвага такім часцінам мовы, як «Лічэбнік», «Займеннік»,  вядзецца падрыхтоўка заданняў і практыкаванняў для вучняў 10-11 класаў (Жаўняк Н.В.). Таксама вядзецца падрыхтоўка матэрыялаў па падрыхтоўцы да ЦТ (“Арфаграфія”,”Марфалогія”,”Лексіка і фразеалогія”, “Словаўтварэнне”), што дазваляе  паказаць добры ўзровень падрыхтоўкі вучняў да ЦТ.


Пазакласная дзейнасць.

 
12 марта 2018 г.

Факультатыўныя заняткі, праца літаратурнага гуртка, выпуск  газеты “Атава”, прысвечаны важным падзеям у жыцці гімназіі, падрыхтоўка літаратурных стэндаў, тэматычных выстаў, агляд сучаснай літаратуры, сустрэчы з пісьменнікамі, правядзенне ранішнікаў,  вечарын, віктарын, гульняў – усё гэта спрыяе стварэнню ў класе атмасферы творчасці, духоўнасці, павагі да кнігі, мастацтва слова.

У цэнтр школьнай адукацыі пастаўлена развіццё і выхаванне чалавека культуры, здольнага ўздзейнічаць на асабістую адукацыйную траекторыю, суадносячы яе з нацыянальнымі і агульначалавечымі дасягненнямі. Гэтаму спрыяе пазакласная работа.

У  2020/2021 н.г. настаўнікі  беларускай мовы і літаратуры правялі наступныя пазакласныя мерапрыемствы:

 • Падрыхтоўка і правядзенне Тыдня беларускай мовы і літаратуры.
 • Гульня- віктарына.”Цуды калядных свят”.
 • Вiктарына «Таямнiцы роднага слова».
 • Ранішняе вітанне “Калядная казка”.
 • Калядны фэст ”Гэй Калядачкі…”
 • Гульня “Разумнікі і разумніцы”
 • Конкурс малюнкаÿ «Не маÿчы па-беларуску».
 • Конкурс нататак для гімназічнага альманаха”Атава” «Матуля і мова – з калыскі адное».
 • Творчая справаздача краязнаÿчага гуртка
 • Конкурс эсэ «Любімыя мясціны роднага краю».

У 2020/2021 навучальным годзе падрыхтавалі і правялі Дзень роднай мовы, у  межах якога было праведзена :

1  Вiктарына «Таямнiцы роднага слова».

 • Віктарына для вучняў 7 класаў “Вясёлка” запрашае”.
 • Конкурс малюнкаÿ «Не маÿчы па-беларуску».
 • Віктарына для вучняў 10 класаў“Загадкі Скарыны”.
 • Краязнаýчая віктарына “Любімыя куткі роднага горада”
 • Наведванне выставы ў Веткаўскім музеі «Загадка Веткаўскага стылю»,  вучні 7.9 класаў.

На працягу года былі наладжаны краязнаўчыя экскурсіі, бо гэта дазваляе дакрануцца да таямніц малой радзімы, разгарнуць невядомыя старонкі гісторыі роднага краю, ганарыцца сваёй Радзімай, яе набыткамі.

 1. Экскурсія ў музей-сядзібу Агінскіх (Гродзенская вобласць).
 2. Экскурсія ў Музей вады (Гродзенская вобласць вёска Доцішкі ).
 3. Краязнаўчая экскурсія па Смаргоншчыне «Тапаніміка Смаргоні».
 4. Экскурсія ў Мемарыяльны комплекс Чырвоны Бераг.
 5. Экскурсія ў Музей прыроды  і побыту (вёска Ляскавічы).
 6. Экскурсія ў Нацыянальны парк “Прыпяцкі”.
 7. Наведванне выставы ў Музеі ваеннай славы, прысвечанай 80-годдзю пачатку Вялікай Айчыннай вайны.
 8. Наведванне выставы ў “Музеі фатаграфіі”
 9. Наведванне выставы ў “Музеі рэдкай кнігі” (краязнаўчы аддзел  бібліятэкі імя Леніна ) .
 10. Наведванне краязнаўчага аддзела  бібліятэкі  імя Леніна (экскурсія, прысвечаная100-годдзю І.Мележа, А.Макаёнка).

Праектна-даследчыя метады настаўнікі выкарыстоўваюць не толькі на ўроках. Больш за 15 гадоў  практыкуем арганізацыю праектна-даследчай дзейнасці з вучнямі ў пазакласнай рабоце.

ФОТОДзень роднай мовы ў гімназіі

 
Дзень роднай мовы ў гімназіі

Там звіняць неўміручыя песні на поўныя грудзі,

Там спрадвеку гучыць мая мова, булатны клінок.

Тая гордая мова, якую й тады не забудзем,

Калі сонца з зямлёю ў апошні заглыбяцца змрок.

 

                                              Уладзімір Караткевіч  

“Дала мне маці гэту мову...”

Дзень роднай мовы асаблівы для кожнай нацыі, кожнага народа, бо няма народа без мовы, няма мовы без яго носьбіта. 21 лютага ЮНЕСКА абвясціла Міжнародным днём роднай мовы, каб папярэдзіць знікненне асобных гаворак свету і захаваць моўную разнастайнасць.

У гімназіі №10 г. Гомеля адзначаць гэты дзень стала добрай традыцыяй. Настаўнікам беларускай мовы і літаратуры трэба давесці да вучняў значнасць такога свята, дапамагчы ўсвядоміць думку аб неабходнасці клапаціцца пра бытаванне роднай мовы. У святой справе адраджэння беларускай нацыянальнай культуры і мовы настаўнікі абапіраюцца на лепшыя гімназічныя традыцыі: святкаванне Каляд з ваджэннем казы, свята Гукання вясны, сустрэчы з майстрамі беларускага слова – паэтамі і празаікамі, конкурсы чытальнікаў, удзел у навукова-даследчых канферэнцыях і інш.

Сёлета 21 лютага з раніцы ў гімназіі гучалі песні беларускіх выканаўцаў, гімназісты пры ўваходзе дарылі арыгінальныя паштоўкі са слоўнічкамі “Не маўчы па-беларуску”. Прыемна было пачуць беларускае слова на перапынках ад калег-настаўнікаў і вучняў. Добра выглядалі з густам аформленыя  інфармацыйныя стэнды. На свята матчынай мовы праведзены шэраг мерапрыемстваў: віктарына-падарожжа “Скарына – сейбіт асветы”, акцыя “Гадуем беларусаў” з караоке па-беларуску, дэманстрацыя мультфільмаў на беларускай мове для пачатковых класаў, гульня-віктарына “Кніга – гэта цэлы свет” і батлейкавае прадстаўленне “Цар Ірад”.


21 лютага -Дзень роднай мовы

ПЛАН тыдня беларускай мовы і літаратуры “Надышлі Калядкі”

Тыдзень "Калядная казка

 
Тыдзень "Калядная казка

Тыдзень "Калядная казка


МО Гимназии №10

Метадычная тэма
З вопыту работы настаўнiка
Вучням
Пазакласная работа
Адкрытыя ўрокі і мерапрыемствы

Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

Переводчик

Лето на пользу 2022

День народного единства

Год исторической памяти

Память и боль белорусской земли

Политика обработки персональных данных

Добрые дороги Гомельщины

Интерактивный путеводитель по системе проф. образования в РБ

Электронный дневник

Мы изучаем китайский

Беларусь библиотечная

Беларусь Библиотечная

Единый белорусский веб-портал по ВИЧ/СПИДу

Белорусская республиканская пионерская организация

Портал Президента Республики Беларусь

Гомельский облисполком

Гомельский городской исполнительный комитет