Контакты

+375 (232) 344755
gymnasium-10@rambler.ru
ggymnasium10

ул. Волотовская, 9, 246050 Гомель, Беларусь
Открыть контакты

Расписания

Серебристый Пеликан

Абитуриент

УО ГГУ имени Ф.Скорины

УО ГГУ имени Ф.Скорины

Факультет иностранных языков

УО ГГУ имени Ф.Скорины

Факультет психологии и педагогики

Второе высшее образование в ГГУ им. Ф. Скорины

Национальный образовательный портал

Гомельский профориентационный портал

МО белорусского языка и литературы

ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ Тыдня педагагічнага майстэрства настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры “У нас хапаеслоў такіх...”

 

СПРАВАЗДАЧА АБ ПРАВЕДЗЕНАЙ РАБОЦЕ МЕТАДЫЧНАГА АБ’ЯДНАННЯ НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ ў 2017/2018 навучальным годзе  

 

У 2017/2018 н.г. гімназія працуе над тэмай«Удасканаленне прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры».

У 2017/2018 н.г. МА настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры працуе над тэмай«Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу праз выкарыстанне эфектыўных метадаў і прыёмаў выкладання вучэбных прадметаў «Беларуская мова», «Беларуская літаратура».

 

МЭТА: удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўніка пры арганізацыі адукацыйнага працэсу па засваенні новага зместу вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура”.

 

ЗАДАЧЫ:

~аказаць метадычную дапамогу педагогам у рэалізацыі новых нарматыўных дакументаў і ажыццяўляць кантролю за іх эфектыўнай рэалізацыяй;

 ~удасканаліць эфектыўнасць урока беларускай мовы i літаратуры шляхам уводзін у навучальны працэс педагагічных тэхналогій, у тым ліку інфармацыйных;

~ удасканаліць работу на ўроках і факультатыўных занятках з адоранымі навучэнцамі, павышаць якасці работы педагогаў па развіццю індывідуальных уменняў вучняў  у межах праграмы "Адораныя дзеці";

~ рабіць разнастайнай пазакласную дзейнасць вучняў як сродак паглыблення ix ведаў, удасканаленне ix моўнай культуры, пашырыць краязнаўчую работу, скіраваную на спасціжэнне культурна-гістарычнай спадчыны народа;

~ павышаць узровень падрыхтоўкі да выпускных экзаменаў i ЦТ шляхам шырокага выкарыстання навучальных тэстаў, арганізацыі пазабюджэтнай дзейнасці; аказанне платных паслуг як рэзерв задавальнення адукацыйных запытаў вучняў.

 

 1. Тэматыка паседжанняў МА ў 2017/2018 н.г.:

Тэма

1

Веданне нарматыўнага прававога забеспячэння адукацыйнага працэсу як адзін з асноўных складальнікаў прафесійнай кампетэнтнасці педагога”.”Арганізацыя адукацыйнага працэсу па засваенні новага зместу вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура”.

2

Шляхі і ўдасканалення прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўніка беларускай мовы і літаратуры ва ўмовах дапрофільнага навучання

3

Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў працэсе навучання вучэбным прадметам “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.

4

 Выхаваўчы патэнцыял вучэбных заняткаў па беларускай мове і літаратуры.

5

Аналіз метадычнай работы за 2017/2018г. Поспехі, цяжкасці, творчыя знаходкі вынікі метадычнай работы.

 

Тэматыка паседжанняў МА актуальная, бо яна садзейнічала стварэнню ўмоў для фарміравання ў настаўнікаў матывацыі да прафесійнага росту, павышэнню кваліфікацыі настаўнікаў, удасканалення правядзення розных відаў заняткаў, выкарыстання ў педагагічнай практыцы даследчых і інавацыйных падыходаў.

 Вучэбна-метадычная работа  прадстаўлена наступным чынам:

 1. “Веданне нарматыўнага прававога забеспячэння адукацыйнага працэсу як адзін з асноўных складальнікаў прафесійнай кампетэнтнасці педагога”.”Арганізацыя адукацыйнага працэсу па засваенні новага зместу вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура” і “Кодэкса аб адукацыі”, планаванне педагагічнай дзейнасці з улікам новых патрабаванняў.
 2. Арганізацыя і правядзенне адкрытых урокаў для студэнтаў і выкладчыкаў ГДУ імя Ф. Скарыны ў межах удзелу ў праграме “Лінгваэтнакультуралагічны кампанент навучання беларускай мове і выхавання моўнай асобы грамадзяніна Рэспублікі Беларусь”:
 3. Наведванне семінараў і метадычных нарад: Жаўняк Н.В.(Ірынінская гімназія) “Асаблівасці рэалізацыі нарматыўнага забеспячэння адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры”, Жаўняк Н.В. (гімназія №36)”Асаблівасці правядзенне выніковай атэстацыі вучняў”.

Правядзенне семінараў, кансультацый, метадычных майстэрняў. “Сістэма падрыхтоўкі вучняў да ўступных экзаменаў у форме тэсціравання”. ГАІРА. Жаўняк Н. В. “Эфектыўныя метады і прыёмы падрыхтоўкі вучняў да ЦТ”. Ірынінская гімназія. Жаўняк Н. В.)

 1. Практыкум “Эфектыўныя прыёмы і формы работы па фарміраванні моўнай, маўленчай і лінгвакультуралагічнай кампетэнцый вучняў пры вывучэнні беларускай мовы”. Васіленка Н.Ф. ГАІРА.

Практыкум “Фарміраванне камунікатыўных, культуралагічных, чытацкіх кампетэнцый пры вывучэнні беларускай мовы”. Юрчанка А.В. ГАІРА.

Практыкум “Арганізацыя пазаўрочнай дзейнасці па прадмеце як фактар развіцця творчага патэнцыялу, фарміраванне матывацыі і павышэння якасці навучання беларускай мове і літаратуры”. Несцяровіч С.У. ГАІРА.

 1. Удасканаленне работы з таленавітымі дзецьмі: складзены індывідуальныя планы работы, настаўнікам С. У. Несцяровічам, Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В. праведзены заняткі з адоранымі вучнямі па падрыхтоўцы да ІІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды (на базе БСГ № 36). Жаўняк Н.В. з’яўлялася суправаджаючым гарадской каманды ў час правядзення ІІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды.
 2. Работа ў складзе журы ІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды (С. У. Несцяровіч, Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В.) Работа ў  складзе журы ІІ этапу абласной алімпіяды ( Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В.). Юрчанка А.В. з’яўлялася старшынёй журы ІІ этапу абласной алімпіяды.
 3. Правядзенне дыягнастычнага тэсціравання ў 5 - 10кл.
 4. Ажыццяўленне ўзаемаправеркі сшыткаў і ўзаеманаведванне ўрокаў.
 5. Работа са студэнтамі-практыкантамі.
 6. Падрыхтоўка матэрыялаў для інфармацыйнага стэнда гімназіі. Падрыхтоўка матэрыялаў да Тыдня беларускай мовы і літаратуры “У нас хапае слоў такіх, чысцюткіх, ядраных, як ранне…” Падрыхтоўка матэрыялаў да Дня роднай мовы.
 7. Карэкцыйная работа са слабымі вучнямі (згодна з планам)

Навукова-метадычная работа паказала, што ў кола інтарэсаў настаўнікаў уваходзіць не толькі выкананне вучэбнага плана, але і імкненне да ўдасканальвання, творчага пошуку і самарэалізацыі.

Работа настаўнікаў па самаадукацыі, якая ўключае ў сябе вывучэнне літаратуры па тэме, праектаванне асабістай дзейнасці, распрацоўка праграмна-метадычнага забеспячэння вучэбнага працэсу і самааналіз работы па тэме.

Была створана метадычная капілка з вопыту работы настаўнікаў гімназіі. Трэба адзначыць высокі ўзровень па абагульненні вопыту па арганізацыі літаратурных дыктовак для 5 класаў, 9-11 класаў (Несцяровіч С.У.), былі распрацаваны літаратурныя дыктоўкі па творчасці Ф.Скарыны, М.Гусоўскага. Гэты матэрыял Несцяровіч С.У. рыхтуе для публікацый у прадметных часопісах, што дазволіць  падзяліцца багатымі распрацоўкамі з настаўнікамі горада і краіны. Настаўнік вялікую ўвагу надае сучаснай беларускай літаратуры, рыхтуецца матэрыял па творчасці сучасных беларускіх паэтаў.  

Была створана капілка заданняў і практыкаванняў для тэматычнага кантролю 6-7 класаў, надавалася ўвага такім часцінам мовы, як “Назоўнік”,”Прыметнік”,”Дзеяслоў”  вядзецца падрыхтоўка заданняў і практыкаванняў для вучняў 9-11 класаў (Жаўняк Н.В.).

Былі распрацаваны заданні і практыкаванні для вучняў 6-7 класаў, якія спрыялі развіццю арфаграфічнай пільнасці на ўроках беларускай мовы.Былі падрыхтаваны планы-канспекты ўрокаў па творчасці К.Чорнага, А.Васілевіч, якія чакаюць публікацый у прадметных часопісах (Юрчанка А.В.).Таксама была распрацавана настаўнікам капілка вусных выказванняў, якія дазволілі паказаць высокі ўзровень падрыхтаванасці вучняў на розных этапах алімпіяды, конкурсах. Юрчанка А.В. распрацавала дыдактычны матэрыял для падрыхтоўкі водгука (класічныя формы верша), настаўніцай былі сабраны відэматэрыялы па творчасці сучасных беларускіх паэтаў, празаікаў, відэаматэрыялы па творчасці пісьменнікаў эпохі Адраджэння, беларуска-польскіх пісьменнікаў, па творчасці пісьменнікаў нашаніваўскага перыяду.

 


2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

 
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это группа сложных расстройств развития мозга (аутизм, дезинтеграционное расстройство детского возраста и синдром Аспергера). Для этих расстройств характерны трудности в области социального взаимодействия и коммуникации, а также ограниченный и повторяющийся круг интересов и занятий.

По оценкам экспертов различным формам аутизма в мире подвержено до 1% населения. По данным Центра по контролю заболеваемости (США) распространенность РАС составляет 1 случай на 160 новорожденных. Следует отметить, что частота аутизма не зависит от географического, расового, национального факторов, от интеллектуального и социального статуса родителей и многих других моментов. Все это подчеркивает не локальный, а общечеловеческий характер этого расстройства.

На данный момент существует несколько теорий, объясняющих появление аутизма и ни одна из них, не может до конца объяснить природу данного расстройства.

Аутизм одно из тех заболеваний, которое кроме нарушений психического здоровья, имеет ряд социально значимых последствий: проблемы социальной адаптации; проблемы обучения, профессиональной подготовки; значительное снижение качества жизни; высокий уровень инвалидности; наличие серьезного стресс-фактора (установление диагноза аутизм) для семьи и ближайшего окружения пациента.

В настоящее время становится все более понятным, что детский аутизм не является проблемой одного только детского возраста. Трудности коммуникации и социальной адаптации меняют форму, но не уходят с годами, и помощь и поддержка должны сопровождать человека, страдающего аутизмом, всю жизнь.

Распознать расстройство аутистического спектра у детей до 12 месяцев сложно, но в возрасте двух лет диагностирование обычно возможно. Характерными чертами являются задержка или временный регресс в развитии речи и социальных навыков и повторяющиеся стереотипные модели поведения.

Для раннего выявления аутизма необходимо обращать внимание на следующие тревожные признаки. Ребенок  фиксирует взгляд на родителях на короткое время или совсем не смотрит на них. Не плачет, когда мама уходит. Не улыбается и не тянет руки к родителям.  К 12 месяцам малыш не «гулит», а использует в речи лишь несколько простых звуков. К возрасту в 24 месяца он не произносит простых фраз. Внешние раздражители заставляют ребенка бояться, он замирает, закрывает уши, глаза или прячется. Игровая деятельность носит специфический характер – игрушки часто выстраиваются в ряд или отбираются только по цвету или размеру, мальчики любят складывать схемы из конструктора. С раннего детства могут отмечаться стереотипные, навязчивые движения в виде раскачивания, хождения по кругу (манежная ходьба), подскоки, подпрыгивания, потряхивание руками в покое и при волнении, повышение тонуса в руках или ногах, стереотипное рисование.

Помочь детям с расстройством аутистического спектра возможно, если вовремя оказать специализированную помощь, основанную на сотрудничестве семьи со специалистами, которые владеют современными знаниями об аутизме.

Важными факторами лечебного и реабилитационного процесса являются степень участие родителей и эффективность взаимодействия специалистов с ближайшим окружением ребенка (членами семьи). Семейное консультирование и семейная психотерапия являются неотъемлемой составляющей при оказании помощи таким детям.

 

В рамках проведения Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма 30 марта и 02 апреля 2018 года с 9.00 до 11.00 в государственном учреждении «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» будет работать «прямая линия» психолога отделения общественного здоровья по телефону: 25-49-06.


Тыдзень педагагічнага майстэрства

 
12 марта 2018 г.
Тыдзень педагагічнага майстэрства

Тыдзень педагагічнага майстэрства настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры – гэта заўсёды свята, свята роднай мовы, далучэнне да таямніц роднай культуры і гісторыі. З 19 лютага праходзіў Тыдзень педагагічнага майстэрства настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ”У нас хапае слоў такіх…”,прысвечаны Дню роднай мовы. Ранішняе віншаванне 21 лютага стварала святочны настрой, давала магчымасць пазнаёміцца з музычнымі творамі як сучасных беларускіх музыкантаў на словы беларускіх паэтаў, так і класікаў.

Настаўнікамі праводзіліся конкурсы чытальнікаў, дзе вучні змаглі прадэманстраваць свае чытацкія здольнасці, маглі яшчэ раз далучыцца да глыбінь беларускай паэзіі, яе багацця.

Вучні 11 класаў вандравалі па сцяжынах Ф. Скарыны у час віктарыны”Скарына – наш герой.”

Пазакласнае мерапрыемства “Падарожжа ў родную мову” дазволіла далучыцца да лексічнага багацця роднай мовы, прайсці па краінах Арфаграфіі,  Словаўтварэння, пераплысці мора Марфалогіі…

Гістарычная гульня-віктарына “Беларусь і беларусы” дазволіла вучням 9 класа ўспомніць славутыя імёны Беларусі,славутыя мясціны роднага краю, павандраваць па славутых кутках Радзімы, усвядоміць значнасць гісторыі і культуры Беларусі.Дзень роднай мовы ў гімназіі

 
Дзень роднай мовы ў гімназіі

Там звіняць неўміручыя песні на поўныя грудзі,

Там спрадвеку гучыць мая мова, булатны клінок.

Тая гордая мова, якую й тады не забудзем,

Калі сонца з зямлёю ў апошні заглыбяцца змрок.

 

                                              Уладзімір Караткевіч  

“Дала мне маці гэту мову...”

Дзень роднай мовы асаблівы для кожнай нацыі, кожнага народа, бо няма народа без мовы, няма мовы без яго носьбіта. 21 лютага ЮНЕСКА абвясціла Міжнародным днём роднай мовы, каб папярэдзіць знікненне асобных гаворак свету і захаваць моўную разнастайнасць.

У гімназіі №10 г. Гомеля адзначаць гэты дзень стала добрай традыцыяй. Настаўнікам беларускай мовы і літаратуры трэба давесці да вучняў значнасць такога свята, дапамагчы ўсвядоміць думку аб неабходнасці клапаціцца пра бытаванне роднай мовы. У святой справе адраджэння беларускай нацыянальнай культуры і мовы настаўнікі абапіраюцца на лепшыя гімназічныя традыцыі: святкаванне Каляд з ваджэннем казы, свята Гукання вясны, сустрэчы з майстрамі беларускага слова – паэтамі і празаікамі, конкурсы чытальнікаў, удзел у навукова-даследчых канферэнцыях і інш.

Сёлета 21 лютага з раніцы ў гімназіі гучалі песні беларускіх выканаўцаў, гімназісты пры ўваходзе дарылі арыгінальныя паштоўкі са слоўнічкамі “Не маўчы па-беларуску”. Прыемна было пачуць беларускае слова на перапынках ад калег-настаўнікаў і вучняў. Добра выглядалі з густам аформленыя  інфармацыйныя стэнды. На свята матчынай мовы праведзены шэраг мерапрыемстваў: віктарына-падарожжа “Скарына – сейбіт асветы”, акцыя “Гадуем беларусаў” з караоке па-беларуску, дэманстрацыя мультфільмаў на беларускай мове для пачатковых класаў, гульня-віктарына “Кніга – гэта цэлы свет” і батлейкавае прадстаўленне “Цар Ірад”.Графік узаеманаведвання ўрокаў (2017/2018 н. г.)

 

 

Графік узаеманаведвання ўрокаў

настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры (2017/2018 н. г.)

 

 Мэта: кантроль якасці правядзення ўрокаў

 

 

Дзень на тыдні

Панядзелак

Аўторак

Серада

Чацвер

Пятніца

Настаўнік, які  наведвае ўрок калегі

Настаўнік, які праводзіць урок

Настаўнік, які праводзіць урок

Настаўнік, які праводзіць урок

Настаўнік, які праводзіць урок

Настаўнік, які праводзіць урок

Жаўняк Н.Ф.

Несцяровіч С. У. 3урок, к. 1-11;

 

Васіленка Н.Ф.,

5 урок, к. 1-11

Юрчанка А.В.,

7урок, к. 1-1

 

 

 

Юрчанка А.В.

Жаўняк Н. В., 5 урок, к. 1-2

Васіленка Н.Ф.,

6 урок, к. 1-11

 

Несцяровіч С. У. 2 урок, к. 1-11;

 

 

Васіленка Н.Ф.

Несцяровіч С. У.

2 урок, к. 1-11;

 

Жаўняк Н.В

 3 урок, к. 1-2

 

Юрчанка А.В.,

2 урок, к. 1-1

Несцяровіч С.У.

 

Васіленка Н.Ф.,

5 урок, к. 1-11

Жаўняк Н. В.,

5урок, к. 1-2

 

 

Юрчанка А.В.,

3 урок, к. 1-1


Тэмы па самаадукацыi настаўнiкаў беларускай мовы i лiтаратуры дзяржаўнай установы адукацыi

 

Тэмы па самаадукацыi настаўнiкаў беларускай мовы i лiтаратуры

дзяржаўнай установы адукацыi

 «Гiмназiя № 10 г. Гомеля»

2016/2017 навучальны год

 

Настаўнiк

Тэмы па самаадукацыi

Тэрмін

Плануемы вынік

1.

Васіленка Наталля Фёдараўна

Арганізацыйна-педагагічныя асновы  падрыхтоўкі вучняў да інтэлектуальных конкурсаў па беларускай мове і літаратуры як умова развіцця іх творчага патэнцыялу.

2014-2017

Публікацыі ў выданнях,

выступленне  ў ГІРА, гарадскіх і абласных семінарах.

Абагульненне вопыту.

 

 

2.

Жаўняк Наталля Валер’еўна

Выхаванне грамадзянскай культуры вучняў на аснове працы з тэкстам на ўроках беларускай мовы.

2016-2019

Публікацыі ў выданнях,

выступленне на МА, гарадскіх і абласных семінарах

 

3.

Несцяровіч Сяргей Уладзіміравіч

Выкарыстанне тэставых заданняў на ўроках беларускай літаратуры як сродак  развіцця  здольнасцей вучняў.

2015-2018

Публікацыі ў выданнях,

выступленне на МА, гарадскіх і абласных семінарах

 

4.

Юрчанка Алена Валяр’янаўна

Новыя падыходы да развіцця арфаграфічнай пільнасці на ўроках беларускай мовы.

2015-2018

Публікацыі ў выданнях,

выступленне на МА

 


ПЛАН РАБОТЫ МЕТАДЫЧНАГА АБ’ЯДНАННЯ НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ

МЕТАДЫЧНАГА АБ’ЯДНАННЯ

НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ

дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 10 г. Гомеля”

на 2017/2018 навучальны год

 

Метадычная тэма гімназіі: «Удасканаленне прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры»

 

МЕТАДЫЧНАЯ ТЭМА: «Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу праз выкарыстанне эфектыўных метадаў і прыёмаў выкладання вучэбных прадметаў «Беларуская мова», «Беларуская літаратура»

         МЭТА: удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўніка пры арганізацыі адукацыйнага працэсу па засваенні новага зместу вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура”

Задачы: удасканаленне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Беларуская літаратура» з улікам рэкамендацый па выніках маніторынгу якасці адукацыі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2017/2018 навучальным годзе;

абагульненне і распаўсюджванне эфектыўнага педагагічнага вопыту выкладання вучэбных прадметаў «Беларуская мова», «Беларуская літаратура» на базавым і павышаным узроўнях вывучэння ва ўмовах профільнага навучання;

забеспячэнне сістэмнай дапрофільнай падрыхтоўкі вучняў на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў выкладанні вучэбных прадметаў;

метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў і іх паспяховай атэстацыі.

удасканаленне работы на ўроках і факультатыўных занятках з адоранымі навучэнцамі, павышэнне якасці работы педагогаў па развіццю індывідуальных уменняў вучняў  у межах праграмы "Адораныя дзеці";


21 лютага -Дзень роднай мовы

ПЛАН тыдня беларускай мовы і літаратуры “Надышлі Калядкі”

Тыдзень беларускай мовы і літаратуры “Надышлі Калядкі”

 
Тыдзень беларускай мовы і літаратуры “Надышлі Калядкі”

   З 13 па 19 студзеня ў гімназіі №10 праходзіў Тыдзень метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай філалогіі “Ой, Калядачкі…”

    Каляды – даўняе народнае свята нашых дзядоў і бабуль, падчас якога вадзілі казу, каб урадзіў добры ўраджай,  мядзведзя, каб былі ў сям’і ўсе здаровы, спявалі  шчадроўкі. Лічылася, як правядзеш калядны вечар, такім будзе ўвесь год. Таму рыхтавалі багатую вячэру – «шчодрую куццю».

    На базе нашай установы адукацыі 13.01.2016 прайшло тэатралізаванае свята «Го-го , Каза…», у якім прынялі ўдзел  вучні  6-11 класаў. Калядоўшчыкі выконвалі песні, танцавалі, расказвалі розныя жарты. Галоўнымі дзеючымі асобамі сталі Дзед , Баба,  Каза і калядоўшчыкі Мерапрыемства спадабалася не толькі дзецям, але і дарослым, якія з цікавасцю назіралі за калядоўшчыкамі. Самыя маленькія  былі вельмі ўражаны галоўнай гераіняй – Казой, якая нечакана ў самы разгар свята ўпала.

    Гледачы пачаставалі калядоўшчыкаў цукеркамі, пернікамі, а «каб каза ўстала», далі нават сала. Усім было весела і цікава.

    Мы яшчэ раз дакрануліся да маленькай часцінкі нашай невычэрпнай крыніцы – фальклору. Беражліва захоўвайце нашу спадчыну, наша роднае слова, бо «хто забыў сваіх продкаў –  сябе губляе, хто забыў сваю мову – усё згубіў»!“Калядны калейдаскоп”

 
“Калядны калейдаскоп”

     13 студзеня ў гімназіі было адзначана ранішнім віншаваннем” Ой, Калядачкі…”  Увазе гімназістаў было прапанавана тэатралізаванае прадстаўленне “ Го,го,го, Каза…” Вучняў віталі Дзед, Баба, Каза, Павадыр, Зорканоша, калядоўшчыкі. У займальнай форме гімназісты далучыліся да гістарычнага мінулага беларусаў, традыцый беларускага народа.     

     Літаратурна-музычнае падарожжа “Калядны калейдаскоп” у гульнёвай форме выяўляла веды вучняў пра калядныя святы , давала магчымасць праявіць творчыя здольнасці

    14 студзеня 2016 года гімназіі №10 адбылося мерапрыемства «Калядны калейдаскоп” у рамках правядзення тыдня вывучэння традыцый і звычаяў беларускага народа. Удзельнікамі мерапрыемства былі вучні 6 классаў.

      Выхаванне павагі і любві да роднай мовы, да этнаграфічнай спадчыны беларускага народа, развіццё творчых здольнасцей вучняў і было мэтай мерапрыемства. Лепшыя ўдзельнікі былі ўзнагароджаны дыпломамі і салодкімі прызамі.

      Педагогам і вучням-удзельнікам слаўна ўдалося перадаць каларыт беларускіх традыцый, прынесці святочны настрой, станоўчыя эмоцыі.Тыдзень "Калядная казка

 
Тыдзень "Калядная казка

Тыдзень "Калядная казкаМО Гимназии №10

Метадычная тэма
З вопыту работы настаўнiка
Вучням
Адкрытыя ўрокі і мерапрыемствы

Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2018 ГОДА

 • 80 лет Гомельской области
 • 75 лет Освобождения Гомельской

области от немецко-фашистских захватчиков

 • 2017/2018 учебный год – год

классного руководителя в

Гомельской области

 • 100 лет Вооружённым силам

Республики Беларусь

 • 100 лет Комсомолу

  Мы изучаем китайский

  Электронный дневник

  Серебристый Пеликан

  Белорусская республиканская пионерская организация

  БЕЛГОССТРАХ

  Книга Беларуси XIV-XVIII веков

  Книга Беларуси XIV-XVIII веков

  Портал Президента Республики Беларусь

  Министерство образования Республики Беларусь

  Гомельский облисполком

  Отдел образования Гомельского горисполкома

  Введите заголовок

  Могилевский институт МВД Республики Беларусь