Контакты

+375 (232) 344755
gymnasium-10@mail.gomel.by
ggymnasium10

ул. Волотовская, 9, 246050 Гомель, Беларусь
Открыть контакты

БелГУТ

Абитуриент

УО ГГУ имени Ф.Скорины

УО ГГУ имени Ф.Скорины

Факультет иностранных языков

УО ГГУ имени Ф.Скорины

Факультет психологии и педагогики

Второе высшее образование в ГГУ им. Ф. Скорины

Национальный образовательный портал

Гомельский профориентационный портал

Центр творчества детей и молодежи центрального района г.Гомеля

«POMOGUT.BY»

Информационный ресурс для людей, столкнувшихся с проблемой наркомании.

Безопасный маршрут

МО белорусского языка и литературы

 

У 2018/2019 н.г. гімназія працуе над тэмай «Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу да навучання і выхавання».

У 2018/2019 н.г. МА настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры працуе над тэмай «Рэалізацыя сучасных падыходаў да навучання  беларускай мове і  літаратуры ва ўмовах агульнай сярэдняй адукацыі».

 

МЭТА: удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўніка пры арганізацыі адукацыйнага працэсу па засваенні новага зместу вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура».

 

ЗАДАЧЫ:

~аказаць метадычную дапамогу педагогам у рэалізацыі новых нарматыўных дакументаў і ажыццяўляць кантролю за іх эфектыўнай рэалізацыяй;

 ~удасканаліць эфектыўнасць урока беларускай мовы i літаратуры шляхам уводзін у навучальны працэс педагагічных тэхналогій, у тым ліку інфармацыйных;

~ удасканаліць работу на ўроках і факультатыўных занятках з адоранымі навучэнцамі, павышаць якасці работы педагогаў па развіццю індывідуальных уменняў вучняў  у межах праграмы "Адораныя дзеці";

~ рабіць разнастайнай пазакласную дзейнасць вучняў як сродак паглыблення ix ведаў, удасканаленне ix моўнай культуры, пашырыць краязнаўчую работу, скіраваную на спасціжэнне культурна-гістарычнай спадчыны народа;

~ павышаць узровень падрыхтоўкі да выпускных экзаменаў i ЦТ шляхам шырокага выкарыстання навучальных тэстаў, арганізацыі пазабюджэтнай дзейнасці; аказанне платных паслуг як рэзерв задавальнення адукацыйных запытаў вучняў.

 

 1. Тэматыка паседжанняў МАў 2018/2019н.г.:

Тэма

1

 Веданне навукова-метадычнага забеспячэння вучэбнага  працэсу як адзін з асноўных складальнікаў прафесійнай кампетэнтнасці педагога».”Адметнасці арганізацыі вучэбнай дзейнасці вучняў  па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура

2

 Фарміраванне метапрадметных кампетэнцый вучняў праз выкарыстанне міжпрадметных сувязей у працэсе навучання вучэбным прадметам «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»

3

 Фарміраванне ў вучняў сацыяльных і асобасна значымых якасцей сродкамі вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура».

4

Выхаваўчы патэнцыял вучэбных заняткаў па беларускай мове і літаратуры.

5

Аналіз метадычнай работы за 2018/2019г. Поспехі, цяжкасці, творчыя знаходкі вынікі метадычнай работы.

 

Тэматыка паседжанняў МА актуальная, бо яна садзейнічала стварэнню ўмоў для фарміравання ў настаўнікаў матывацыі да прафесійнага росту, павышэнню кваліфікацыі настаўнікаў, удасканалення правядзення розных відаў заняткаў, выкарыстання ў педагагічнай практыцы даследчых і інавацыйных падыходаў.

Вучэбна-метадычная работа  прадстаўлена наступным чынам:

 1. «Веданне нарматыўнага прававога забеспячэння адукацыйнага працэсу як адзін з асноўных складальнікаў прафесійнай кампетэнтнасці педагога». Арганізацыя адукацыйнага працэсу па засваенні новага зместу вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» і «Кодэкса аб адукацыі», планаванне педагагічнай дзейнасці з улікам новых патрабаванняў.
 2. Арганізацыя і правядзенне адкрытых урокаў для студэнтаў і выкладчыкаў ГДУ імя Ф. Скарыны ў межах удзелу ў праграме «Лінгваэтнакультуралагічны кампанент навучання беларускай мове і выхавання моўнай асобы грамадзяніна Рэспублікі Беларусь»:
 3. Наведванне семінараў і метадычных нарад: Жаўняк Н.В. (Ірынінская гімназія) «Веданне навукова-метадычнага забеспячэння вучэбнага працэсу як адзін з асноўных складальнікаў прафесійнай кампетэнтнасці педагога». «Адметнасці арганізацыі вучэбнай дзейнасці вучняў  па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура», Жаўняк Н.В. (гімназія №36) «Асаблівасці правядзенне выніковай атэстацыі вучняў».

Правядзенне семінараў, кансультацый, метадычных майстэрняў.

Практыкум «Эфектыўныя прыёмы і формы работы па фарміраванні моўнай, маўленчай і лінгвакультуралагічнай кампетэнцый вучняў пры вывучэнні беларускай мовы». Васіленка Н.Ф. ГАІРА.

Практыкум «Фарміраванне камунікатыўных, культуралагічных, чытацкіх кампетэнцый пры вывучэнні беларускай мовы». Юрчанка А.В. ГАІРА.

Практыкум «Арганізацыя пазаўрочнай дзейнасці па прадмеце як фактар развіцця творчага патэнцыялу, фарміраванне матывацыі і павышэння якасці навучання беларускай мове і літаратуры». Несцяровіч С.У. ГАІРА.

 

 1. Удасканаленне работы з таленавітымі дзецьмі: складзены індывідуальныя планы работы, настаўнікам С. У. Несцяровічам, Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В. праведзены заняткі з адоранымі вучнямі па падрыхтоўцы да ІІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды (на базе БСГ № 36). Жаўняк Н.В. з’яўлялася кіраўніком гарадской каманды ў час правядзення ІІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды.
 2. Работа ў складзе журы ІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды (Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В.) Работа ў  складзе журы ІІ этапу абласной алімпіяды ( Жаўняк Н.В., Юрчанка А.В.). Юрчанка А.В. з’яўлялася старшынёй журы ІІ этапу абласной алімпіяды.
 3. Правядзенне дыягнастычнага тэсціравання ў 5 - 10кл.
 1. Ажыццяўленне ўзаемаправеркі сшыткаў і ўзаеманаведванне ўрокаў.
 2. Работа са студэнтамі-практыкантамі.
 3. Падрыхтоўка матэрыялаў для інфармацыйнага стэнда гімназіі. Падрыхтоўка матэрыялаў да Тыдня беларускай мовы і літаратуры . Падрыхтоўка матэрыялаў да Дня роднай мовы.
 4. Карэкцыйная работа са слабымі вучнямі (згодна з планам).

Была створана метадычная капілка з вопыту работы настаўнікаў гімназіі. Кожны настаўнік, які хоча дасягнуць высокіх паказчыкаў пры вывучэнні свайго прадмета, заўжды знаходзіцца ў стане творчага пошуку, менавіта творчы падыход з’яўляецца асноваю педагагічнага майстэрства. 

У сваёй педагагічнай дзейнасці настаўнікі выкарыстоўваюць увесь свой вопыт, каб ствараць на ўроку ўмовы для праяўлення і задавальнення пазнаваўчых і камунікатыўных патрэб вучняў. Менавіта гэтыя патрэбы з’яўляюцца штуршком для ўзнікнення матываў дзейнасці. Значыць, настаўнікі павінны арыентавацца на патрэбы вучняў, выкліканыя запатрабаваннямі часу. А ў  наш час дастаткова востра адчуваецца патрэба  сучаснага грамадства ў выпускніках школы, накіраваных на самаразвіццё і самарэалізацыю, якія ўмеюць аперыраваць атрыманымі ведамі, якія валодаюць развітымі пазнавальнымі запатрабаваннямі, уменнем арыентавацца ў сучасным інфармацыйным асяроддзі, прадуктыўна працаваць, эфектыўна супрацоўнічаць, адэкватна ацэньваць сябе і свае дасягненні, а таксама выпускніках, гатовых да самастойнага жыццёвага выбару,таму неабходна ўвесь час настаўнікам займацца ўдасканаленнем сваёй прафесійнай дзейнасці.

Трэба адзначыць высокі ўзровень па абагульненні вопыту па арганізацыі літаратурных дыктовак для 6 класаў, 8-9 класаў (Несцяровіч С.У.), былі распрацаваны літаратурныя дыктоўкі па творчасці Я.Купалы, Я. Коласа, В.Быкава,У.Караткевіча. Гэты матэрыял Несцяровіча С.У.  публікуе ў прадметных часопісах, што дазволіць  падзяліцца багатымі распрацоўкамі з настаўнікамі горада і краіны. Настаўнік вялікую ўвагу надае сучаснай беларускай літаратуры, рыхтуецца матэрыял па творчасці сучасных беларускіх паэтаў.

Была створана капілка заданняў і практыкаванняў для тэматычнага кантролю 6-7 класаў, надавалася ўвага такім часцінам мовы, як «Дзеяслоў», «Дзеепрыметнік», «Дзеепрыслоўе»  вядзецца падрыхтоўка заданняў і практыкаванняў для вучняў 10-11 класаў (Жаўняк Н.В.).

Былі распрацаваны заданні і практыкаванні для вучняў 5-7 класаў, якія спрыялі развіццю арфаграфічнай пільнасці на ўроках беларускай мовы (Юрчанка А.В.). Цікавы выхаваўчы матэрыял па здароўезберагальных тэхналогіях выкарыстаў настаўнік пры падрыхтоўцы ўрокаў. Былі падрыхтаваны планы-канспекты ўрокаў па творчасці К.Чорнага, А.Васілевіч, якія апублікаваны ў прадметных часопісах (Юрчанка А.В.).Таксама была распрацавана настаўнікам капілка вусных выказванняў, якія дазволілі паказаць высокі ўзровень падрыхтаванасці вучняў на розных этапах алімпіяды, конкурсах. (Юрчанка А.В.) Была распрацавана настаўнікам капілка алімпіядных заданняў для вучняў 5-6 класаў,7-8 класаў,9-11 класаў, што дазволіла паказаць высокі ўзровень падрыхтаванасці вучняў(Юрчанка А.В.) Таксама вядзецца падрухтоўка матэрыялаў па падрыхтоўцы да ЦТ(“Арфаграфія”,”Марфалогія”,”Лексіка і фразеалогія”, “Словаўтварэнне”).


Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

Есть вопрос или комментарий?..


Ваше имя Электронная почта
Получать почтовые уведомления об ответах:

| Примечание. Сообщение появится на сайте после проверки модератором.


Вернуться в раздел МО белорусского языка и литературы

Летние Олимпийские игры

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МГПУ им. И.П.Шамякина

ГОТОВИМ ПЕДАГОГОВ - СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

Электронный дневник

Мы изучаем китайский

Беларусь библиотечная

Беларусь Библиотечная

Единый белорусский веб-портал по ВИЧ/СПИДу

Белорусская республиканская пионерская организация

БЕЛГОССТРАХ

Портал Президента Республики Беларусь

Министерство образования Республики Беларусь

Гомельский облисполком

Отдел образования Гомельского горисполкома

Введите заголовок

Могилевский институт МВД Республики Беларусь